Czy moja antena KVH TracVision wymaga jakiejś bieżącej konserwacji?

Producent zaleca aby umyć antenę słodką wodą raz w miesiącu aby usunąć warstwę kurzu i brudu. Raz do roku dokonać inspekcji wnętrza anteny w celu sprawdzenia czy nie ma oznak korozji, poluzowanych połączeń i aby się upewnić, że mechanizm porusza się bez oporów. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi anteny.